Kategoria influencer

Tyrania transparentności

SARS-CoV-2 już nas zmienił. Zmienił nie tylko nasz sposób pracy, zmienił też optykę konsumencką. Zmienił nasze podejście do marek, oferowanych przez nie wartości, powoli przesuwa ostrość widzenia z lansu i metki na jakość, funkcjonalność, transparentność produkcji.