Tag internet

internet w Państwach CEE

W listopadzie 2007 GFK przeprowadziło dość duże badanie dotyczące dostępności i używania internetu. Badanie objęło następujące Państwa: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Węgry, Rumunię, Rosję, Słowację, Słowenię, Ukrainę, Polskę, Serbię oraz Bośnię i Hercegowinę. W każdym Państwie badaniem została objęta grupa…

modne, ale nieznane…

Wg OBOP ponad 60% Polaków nie ma pojęcia co to jest telefonia internetowa. Rok temu nie wiedziało 88%.Najwięcej użytkowników VOIP, podobnie jak przed rokiem, stanowią osoby w wieku do 39 lat. Jak się można było domyślić największą wiedzą o VoIP…